در باره ناشر

تصویر ناشر

مشق فردا

«مشق فردا» از آن دست مجله‌هایی‌ست که با بهره‌گیری از مقالات مفصل و جستار‌های تحلیلی و غیرروایی به کنکاش در مقولات و مفاهیم قلمروی سیاست، اقتصاد و جامعه‌شناسی می‌پردازد و با اتخاذ چشم‌اندازی اصلاح‌طلبانه به سراغ نقد وضعیت موجود می‌رود و راهبردهایی برای برون‌رفت از چنین وضعیتی ارائه می‌دهد. مقالات و نوشتارهای هر شماره به فراخور موضوعاتی که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند ذیل بخش‌هایی از قبیل مشق سیاست، مشق اندیشه، مشق توسعه و... قرار می‌گیرند. از افراد برجسته‌ای که در مشق فردا قلم زده‌اند می‌توان به نام‌هایی همچون: سعید حجاریان، علیرضا علوی تبار، محسن آرمین، بهمن احمدی امویی و فاطمه صادقی اشاره کرد.

mashghenow.com