در باره ناشر

تصویر ناشر

گیلگمش

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: آرش نورآقایی
بازاریابی و تبلیغات: منظر فاطمی
سردبیر: نسیم محمدی
مدیر هنری و طراح گرافیک: ایمان اوجیان
دبیر عکس: محسن شاهمردی
ویراستار: ساره شاهسون
در مهرماه ۱۳۹۴ با تلاش و نظارت «کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور» و با ریاست آرش نورآقایی اولین شماره الکترونیک مجله گیلگمش منتشر شد. سپس در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه سال ۱۳۹۴مجوز انتشار فصلنامه گیلگمش با مدیرمسئولی و صاحب امتیازی خانم مهسامطهر اخذ شد و پس از آن در ۱۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ آرش نورآقایی مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی مجله را برعهده گرفت.
فصلنامه میراث و گردشگری «گیلگمش» به‌طورکلی شامل هفت بخش: چهارراه، ره‌گو، ره‌یافت، راه‌نامه، ره‌آورد، هم‌راه و روبه‌راه است. شعار این فصلنامه «از کوره‌راه تا شاهراه» بوده که در این شعار کوره‌راه نماد سنت و به عبارتی راه‌های نرفته و شاهراه نماد مدرنیته و راه‌های پرتردد است؛ به این معنی که فصلنامه گیلگمش از نادیده‌ها و کم اهمیت جلوه‌داده‌شده‌ها در حوزه میراث و گردشگری تا موضوعات حرفه‌ای و پیچیده را پوشش و شرح می‌دهد.
فصلنامه گیلگمش با ارائه راهکارهای عملی و کاربردی، به اثبات این قضیه می‌پردازد که امروزه صنعت توریسم می‌تواند عامل مهمی برای پیشرفت و تکامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورها باشد و در مجموع موجب تبادل فرهنگ‌ها بین اقوام مختلف شود؛ این امر آثار اجتماعی فراوانی را به‌دنبال دارد.
در پایان می‌توان به یکی از ویژگی‌های مهم و بارز این فصلنامه که جنس کاغذ آن است، اشاره نمود.این مجله از پودر‌ سنگ ساخته می‌شود؛ در تولید این نوع کاغذ هیچ‌گونه آبی مصرف و هیچ درختی قطع نمی‌شود و این ویژگی در راستای اهداف زیست محیطی انتشار این فصلنامه انتخاب شده‌است.

https://gilgameshmag.com/