در باره ناشر

تصویر ناشر

طراحان ایده

صاحب امتیاز: شرکت بین‌المللی اعلان؛ طراحان ایده
مدیر مسئول: مجید عرفانیان
سردبيــر: نــويد خواسـته
اتاق ایده:
محمدرضا کتابی، رضا غیابی، مجید عرفانیان، سارا حسینی فروتن، نوید خواسته

طراحان ایده یک رسانه بین رشته‌ای است که پرسمان‌هایی با دیدگاهی دیگرگون درباره‌ی ایده، خلاقیت، دیزاین، اقتصاد و فرهنگ را عرضه می دارد و در جستارهایی نیز به پیش آمده‌ها، پرسش‌ها و دشواری‌های روزمره می‌پردازد و پیوندهای روزمزه را با محور موضوعات نشریه واکاوی می‌کند. با توجه به اهمیت روزافزون طراحی (دیزاین) در جهان امروز و فراگیر شدن آن در تمامی شاخه‌های علوم و هنر نباید ضرورت مطالعات بین رشته‌ای را فراموش کرد، مطالعات بین رشته‌ای تأثیر بسیاری در سازماندهی رویکردها و توانمندی‌های انسان در جهان امروز دارند.
شماره نخست طراحان ایده در تابستان 1397 انتشار یافت. طراحان ایده در قطع رحلی منتشر می‌شود و سرلوحه و طراحی روی جلد آن دوبار تغییر داشته که سرلوحه فعلی آن یک تایپ با فرم هندسی است. شماره نخست طراحان ایده از زمان انتشار با قیمت‌های 40000 تا 55000 تومان برای نسخه چاپی منتشر شده است.
نوید خواسته سردبیری و صاحب‌امتیازی طراحان ایده و مجید عرفانیان مدیر مسئولی این مجله را برعهده دارند. از تابستان 1397 تا به زمستان 1398 پنج شماره از نشریه طراحان به صورت نسخه رقومی آنلاین و نسخه چاپی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

http://www.idmagazine.ir/

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!