در باره ناشر

تصویر ناشر

روزنامه‌نگاری

«روزنامه نگاری» عنوان فصلنامه‌ی تخصصی مطالعات روزنامه‌نگاری جديد است که شماره‌ی نخست آن در پائیز ۱۳۹۸ منتشر شد. رویکرد این فصلنامه ترجمه‌ی مطالعات ژورنال‌های معتبر، مطالب افراد کاردان، پژوهش‌هایی درباره‌ی پرسمان‌های حوزه‌ی روزنامه‌نگاری و واکاوی خبری پیش‌آمد‌های روز است. مطالب این فصلنامه در چهار بخش خبرنویسی، پرونده، روزنامه‌نگاری و فضای مجازی و عکاسیِ خبری ارائه شده است.

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!