در باره ناشر

تصویر ناشر

کتاب امروز

نمی‌شود منتقد کتاب بود و منتقد جهان نبود. مجله کتاب امروز قرار است چنین مجله‌ای باشد منقد کتاب و منتقد جهان. همچون سلف صالحش که در قالب نقد کتاب، در پی فخم انتقادی از شعر و رمان و ترجمه و اسطوره و فلسفه تاریخ بود.

تحریریه کوچک کتاب امروز سعی در این مسیر در جستجو و معرفی کتاب‌هایی است که به خوانندگان‌شان معرفتی تازه و انتقادی ارائه می‌کنند. کتاب امروز می‌کوشد کتاب‌های مهم و تاثیرگذار و روزآمد را با دیده انتقادی بنگرد. با این دید که آیا آن‌ها در مقام توجیه وضعیت موجودند یا درصدد تغییر و اصلاح آن؟