در باره ناشر

تصویر ناشر

حق ملت

ماهنامه سیاسی، اجتماعی «حق ملت» با گستره توزیع در سراسر کشور در تاریخ پنجم شهریورماه ۱۳۹۷ با شماره ثبت ۸۲۶۶۳ از سوی هیات نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار دریافت کرده و به طور رسمی به جمع رسانه‌های مکتوب کشور وارد شده است.
مخاطب مجله ما هرکسی است که فارسی می‌داند، حوصله‌ای برای خواندن دارد و احتمالا جز زندگی شخصی و روزمره خود دغدغه‌هایی دارد. ماهنامه حق ملت بنا دارد در هر شماره یک موضوع را محور قرار دهد و از ابعاد مختلف به آن بپردازد. این موضوعات عمدتاً حقوق شهروندی هستند که متاسفانه در ایران امروز ما تولید محتوا در مورد آن ها چندان نبوده است. ما می‌کوشیم تا نشان دهیم حق‌های بشری و شهروندی مفاهیمی یک وجهی، انتزاعی و لوکس نیستند؛ و این حق‌ها که به هم پیوسته و وابسته‌اند چگونه در تاروپود زیست شخصی و جمعی ما تنیده شده و اثر گذارند.
عاطفه خلفی صاحب امتیاز، مهدی دریس پور مدیرمسئول و حسن اسدی زیدآبادی سردبیر مجله هستند.

www.haghemelat.com

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!