در باره ناشر

تصویر ناشر

انشا و نویسندگی

مجله «انشا و نویسندگی» فرصتی ایجاد می‌کند برای افرادی که می‌خواهند بنویسند، هم از جهت یادگیری و هم برای چاپ آثار خود در مجله، این امکان مجالی‌ست برای افرادی که علاقمند و مستعد در این رشته‌اند و تریبونی برای ارائه‌ی آثار خود ندارند. مطالبی که در هر شماره چاپ می‌شود به خوانندگان کمک می‌کند تا راه خود را مشخص کنند و برای پیشرفت در نویسندگی از تجربه‌ها و درس‌های دیگران استفاده کنند.
در برخی از شماره‌ها به صورت ویژه موضوعی خاص مطرح می‌شود که سمت‌و‌سوی ماهنامه را مشخص می‌کند، مانند ویژه‌نامه‌ی ‌ساده‌نویسی، یادداشت روزانه، داستان، طنز و موضوعات دیگر که پیشنهاد می‌کنم اگر به دنبال یادگیری هستید و در خود استعدادی را می‌یابید که نیاز به پرورش دارد بهتر است مجله‌ی «انشا‌و‌نویسندگی» را تهیه کنید و بخوانید.
.

www.neveshtan.ir

مجلاتی از انشا و نویسندگی