نویسندگان

تصویر نویسنده

فصلنامه ارتباطات،تبلیغات و برندسازی بادکوبه

الیزابت وایس با ترجمه مریم نژاد، جولی هر با ترجمه ایمان عباسی، راب سیلتانن با ترجمه نیلوفر امن‌زاده، آلما مونوز با ترجمه سیاوش علیخانی، ویلیام درنتل با ترجمه مینو نجات، چارلز تیلور با ترجمه سینا حجازی‌زاده، آندریا پیانتون با ترجمه نوشین رحمانی، هانتر اوتمن استنفورد با ترجمه ریحانه کاظمی، چارلز داهیگ با ترجمه آرزو مقدس، امیرعلی صبوری، مارک سیل با ترجمه امیر دیلمانی، پل هیبرت با ترجمه کیوان بابایی

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!