نویسندگان

تصویر نویسنده

فصل‌نامه فرهنگی‌-هنری آنگاه

آنگاه در هر شماره در کنار مقاله‌های تحلیلی از نویسندگان نسل‌های مختلف در گفت‌وگوهایی با چهره‌های برجسته‌ای چون؛ ابراهیم گلستان، کامران شیردل، کامران دیبا، مراد فرهادپور، ضیاء موحد، آیدین آغداشلو، بهروز غریب‌پور، شهیار قنبری، محمدعلی عمویی و ... به بررسی و تبیین موضوع آن شماره پرداخته است.

منتشرشده‌های فصل‌نامه فرهنگی‌-هنری آنگاه