نویسندگان

تصویر نویسنده

مجله فرهنگی، هنری، اجتماعی هنر موسیقی

مدیرمسئول و سردبیر: مهدی ستایشگر

مدیر اجرایی: مژگان زرین‌نقش

گروه نویسندگان: محمد برفر، محمدعلی پورخصالیان

آروین صداقت‌کیش، مهدی فیروزیان

سیامک قلی‌زاده، محسن گلتاش

طراح گرافیگ: استودیو مرکزی؛ سعید فروتن

کارتونیست: محمدرضا ثقفی

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!