نویسندگان

تصویر نویسنده

ماهنامه اجتماعی-سیاسی شناسای ایران

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حامد شجاعی

سردبیر: نفیسه زارع کهن

شورای سیاست‌گذاری: زهرا توحیدی، علیرضا جلالی، علیرضا خوشبخت، رضا رستمی، علیرضا سیاسی‌راد،

حجت‌الله شریفی، بهزاد طالبی، علی فرخی، رضا محبی طالقانی، اعظم ویسمه

شورای مشاوران: جواد صالحی، احسان‌الله نیک‌آیین، رضا یوسفیان

طراح لوگو: روزبه محبی

طراح جلد: آرش دهداری

طراح گرافیک: احسان قلمچی

ادیت عکس: علیرضا تاجیک

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!