کوچه شماره ۱

  • مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و معماری
  • نشریه کوچه با رویکردی انتقادی از منظر جامعه شناسی فرهنگی به موضوع معماری شهری می پردازد
  • نما و سلیقۀ ظاهری به‌عنوان اولین خصیصه از معماری در تقابل نزدیک با فضای شهری است و نقش غیرقابل انکاری در تعریف هویت شهر، تصویر ذهنی شهروند و شناخت او از محیط پیرامونی و رابطه‌اش با شهر دارد. در این شماره از مجله برآنیم تا در عصری که فهم بدقواره‌ای از مدرنیته تمدن ما را به انحطاط می‌کشاند، پروندۀ بحران سلیقه در معماری امروز ایران را با گردآوری و انتشار مقالاتی که دارای نگرش تحلیلی- انتقادی بر روی معماری کلان‌شهرهای ایران هستند مورد بررسی قرار دهیم.
25 هزار تومان
مشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

کوچه شماره ۲

  • مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و معماری
  • نشریه کوچه با رویکردی انتقادی از منظر جامعه شناسی فرهنگی به موضوع معماری شهری می پردازد
  • کلان‌ شهرهای امروزی در کلاف سر درگم ساخت‌ و سازهای بی‌قاعده و تقلیدی کورکورانه تنها به قصد ابراز وجود، به دنبال چیستی خود می‌گردند و در چنین شهرهایی فضای عمومی، زیر چرخ‌های اتومبیل‌ها از بین می‌رود؛ دیگر مجالی برای پیدایش و بازتعریف آن‌ها به‌عنوان مکانی انسان‌ محور برای شکل‌گیری روابط اجتماعی باقی نمی‌ماند. کمرنگ شدن هویت، خاطرۀ جمعی و حس تعلق از دایرۀ واژگان مردمان شهر حاصل این فرایند است. کوچه به پشتوانۀ چنین استدلالی، با نگرش تحلیلی- انتقادی به سراغ زندگی روزمره در فضاهای عمومی در کلان شهرهای ایران رفته است.
35 هزار تومان
مشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

مجله کوچه ۳

امروزه با توجه به انفجار جمعیت، مشکلات اقتصادی، تورم و…، خانه تبدیل به آخرین پناهگاه بشر شده است. ارجحیت سکنی گزیدن به زیستن موجب شده است تا خانه‌ها جای خود را به آپارتمان‌های کوچک و بزرگی بدهند که نه‌فقط در ظاهر، بلکه در نام و نشان‌شان نیز با شهر و مردمان آن غریبه‌اند که با وجود نمونه‌های خوب، هنوز هم به‌عنوان بزرگ‌ترین دغدغۀ جوامع و اساسی‌ترین نیاز بشر به شمار می‌آیند؛ در این راستا کوچه در پی پرداختن به این معضل همیشگی و همواره رو به تزاید برآمده تا با رجوع به تجربۀ زیستۀ افراد مواجهه‌ای دقیق‌تر با این موضوع داشته باشد.

35 هزار تومان
مشاهده سریع
اطلاعات بیشتر
کوچه

مجله کوچه ۴

کوچه در چهارمین شماره‌ی خود به سراغ سلبریتی‌های قلمرو معماری رفته است؛ معمار ستاره‌ها با گفتارها و نوشتارهایی از: ناصر

40 هزار تومان
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید