نویسندگان

تصویر نویسنده

فصلنامه تخصصی هنرهای دیداری پشت‌بام

محمود جوادی​‌پور، هوشنگ کاظمی، مریم اسدی خونساری، محمدرضا اصلانی، یعقوب امدادیان، پرویز ایزدپناه، مایا برونه، میشل برونه، فرشید پارسی‌کیا، فرهنگ پارسی‌کیا، مرجان تاج‌‌الدینی، حمید جانی‌پور، زروان روح‌بخشان، گلنوش زنجانپور، بیژن شافعی، بهزاد شیشه​‌گران، علی فاتحی، یوریک کریم‌مسیحی، نرگس مرندی، محمدرضا مریدی، کیانوش معتقدی،توکا ملکی، کیوان موسوی‌اقدم، سروش میلانی​‌زاده، شهروز نظری و سینا یعقوبی